α-Pyrrolidone  616-45-5   Custom Manufacturer

CKSChem.com

Product Name:   α-Pyrrolidone

CAS No.:  616-45-5

Structural Formula:   616-45-5

Molecular Formula:   C4H7NO

Formula Weight:   85.1

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

N,N-bis(2-chloroethyl) carbamoyl chloride (BCE-Cl) [2998-56-3]

N-Ethyl-o/p-toluenesulfonamide [8047-99-2]

p-Cresol [106-44-5]

Lithium bis(trimethylsilyl)amide [4039-32-1]

METHYLLITHIUM [917-54-4]

Ethyl thiocyanate [542-90-5]

2-Propylimidazole [50995-95-4]

Pyrogallol [87-66-1]

Glutaraldehyde [111-30-8]

Triethylenediamine [280-57-9]

α-Pyrrolidone [616-45-5]

Contact us

α-Pyrrolidone 616-45-5 BUTYROLACTAM

α-Pyrrolidone 616-45-5 GAMMA-BUTYROLACTAM G-BUTYROLACTAM BUTYROLACTAM α-Pyrrolidone|616-45-5|C4H7NO| BUTYROLACTAM|G-BUTYROLACTAM|GAMMA-BUTYROLACTAM|2-PYRROLIDINONE|2-PYRROLIDON|2-PYRROLIDONE|2-Pyrrolidone Butyrolactam|2-AZACYCLOPENTANONE

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

Stannous Methanesulfonate [53408-94-9]

N-Benzyltropinone [28957-72-4]

Poly methyl hydrogen siloxane [63148-57-2]

Chloromethyl Isopropyl Carbonate [35180-01-9]

5-Fluorocytosine [2022-85-7]

Thymine [65-71-4]

Amisulpride [71675-85-9]

2,4-Quinolinediol [86-95-3]

Isatin [91-56-5]

7-Fluoroisatin [317-20-4]

16-beta Methyl Epoxide [24916-90-3]

Tetraethyl ranelate [58194-26-6]

N-methyl Pyrrolidine [120-94-5]

2-Chloro-3-amino-4-methyl pyridine [133627-45-9]

2,6-Dichloro-4-methyl-3-aminopyridine [129432-25-3]

6,7-Dihydro-6-mercapto-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazolium chloride [153851-71-9]

Potassium oxonate [2207-75-2]

3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile [4198-90-7]

5-Difluoromethoxy-2-mercapto-1H-benzimidazole [97963-62-7]

Tenofovir [147127-20-6]

1,3-Diphenylbenzene [92-06-8]

Cilnidipine [132203-70-4]

(R)-(-)-2-Phenylglycinol [56613-80-0]

4-amino-3-nitro phenol [610-81-1]

Methanesulfonic Acid [75-75-2]

Olanzapine [132539-06-1]

α-Pyrrolidone [616-45-5]